Psycholoog Michelle Coenen - Beroepscode en kwaliteit

Drs. Michelle Coenen is een Psycholoog NIP en is universitair opgeleid. Daarnaast heeft zij diverse post-doctorale opleidingen gevolgd en volgt zij intervisie en supervisie bij collega’s.
 
Michelle is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen, een grote beroepsvereniging voor psychologen. Hierdoor dient zij zich te houden aan de Beroepscode, welke terug te vinden is op http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode.html.
 
Naast deze wet- & regelgeving heeft Michelle een geheimhoudingsplicht en zal er geen informatie worden gedeeld met andere partijen. Tenzij hier zelf toestemming voor wordt verleend. Als men er voor kiest om vergoeding aan te vragen zal er summiere informatie bij de zorgverzekeraar terecht komen.
 
Ondanks dat Michelle haar behandeling naar eer en weten uitvoert kan het zijn dat je ergens ontevreden over bent. Mochten er bezwaren of klachten zijn, vertel het Michelle dan, en dan zal er samen worden gezocht naar een oplossing. Mocht dit onvoldoende zijn dan kan men zich wenden tot het NIP. Zie voor meer informatie hierover www.psynip.nl of zoek telefonisch contact (tel. 020 – 4106222).
 

Mijn registratiecodes:

  • AGB zorgverlenerscode: 94061363
  • AGB praktijkcode: 94062778

 
psycholoog coenen amsterdam
Michelle Coenen
  • Psycholoog NIP
  • Afspraak op korte termijn
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt natuurlijk altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.
Ik hoor graag van je!