Stress, overspannenheid, burn-out, bore-out

Spanningsklachten, overspannenheid en burn- of bore-out zijn klachten die bij het overgrote deel van onze bevolking voorkomt. De klachten zijn het gevolg van bijvoorbeeld een grote (werk)druk op het werk of privé, ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis of door interpersoonlijke eisen die je aan jezelf stelt. Er zijn een aantal typische symptomen behorende bij overspannen zijn waaronder, vermoeidheid, gespannenheid (zowel fysiek als mentaal), tobben of piekeren, een verlies van interesse, minder kunnen genieten van dingen, niet meer goed kunnen functioneren privé en op het werk. Daarnaast is er vaak een vermindering in de concentratie en geheugen, een gevoel van overbelasting en een mate van prikkelbaarheid. Je omgeving vertelt vaak aan je dat je een kort lontje hebt, dat je er ziek uitziet en zelf heb je het gevoel ‘jezelf niet meer te zijn’. Wanneer je daarnaast ook aan jezelf merkt dat je op je werk tegen dingen aanloopt, zoals geen zin meer om te gaan, of te veel taken te hebben, weinig autonomie, een algeheel gevoel van malaise ten aanzien van het werk en wanneer er ook degelijk sprake is van beperkingen in het (beroepsmatige) functioneren, dan is er vaak sprake van een burn- of bore-out.
 
Voor spanningsklachten en burn-out zijn bewezen effectieve behandelmethoden gericht op de balans terugvinden, leren omgaan met stress en meer inzicht in het eigen vermogen om een terugval in klachten te voorkomen. Vaak gebeurt dit middels cognitieve gedragstherapie. Maar ook mindfulness, sporten en meer ontspanningsgerichte technieken kunnen hiervoor worden ingezet.

Bij vragen over overspannenheid en burn-out (of bore-out) of voor het maken van een afspraak kun je hier terecht: contactformulier Psycholoog Amsterdam  
psycholoog coenen amsterdam
Michelle Coenen
  • Psycholoog NIP
  • Afspraak op korte termijn
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt natuurlijk altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.
Ik hoor graag van je!